Porovnat nemovitost

Porovnat
You can only compare 4 properties, any new property added will replace the first one from the comparison.

Novinky

Věčný boj při rozhodování – bungalov nebo patrový dům?

V tomto článku se dočtete, co je potřeba na začátku zvážit a jaké jsou výhody a nevýhody bungalovů a patrových domů.

Na samotném počátku rozhodování doporučujeme zvážit (funkce domu do budoucna, poloha/místo domů, finanční plán – finanční náročnost domu, materiálový standard domu, dispozice, vzhled).

Na rozhodování bungalov nebo patrový dům se zajisté promítne to, zda si postavit přízemní dům, kde budete mít všechny místnosti v jednom patře, nebo jestli půjdete do patra, tedy cestou menší zastavěné plochy a užitnou plochu v domě získáte v obytném podkroví či dalším patře.

bungalov

Bungalov je název pro přízemní dům, který nemá schodiště nezbytné k tomu, aby propojil místnosti v přízemí s místnostmi v obytném podkroví nebo v druhém patře. Bungalov může mít jakýkoli typ střechy (plochou, sedlovou, pultovou,…). V případě, že máte bungalov se sedlovou střechou a využíváte prostor pod střechou např. k uskladnění věcí, jedná se stále o bungalovy nikoli o přízemní dům s obytným podkrovím. Pokud bude obyvatelem nového domu někdo se sníženou pohybovou schopností nebo je pro tuto osobu pohyb po schodišti z nějakých důvodů problematický, je tato volba více než jasná.

Výhody, přízemního domu (bungalovu)

 • Máte možnost postavit bezbariérový dům.
 • Všechny pobytové místnosti mohou být propojené s exteriérem a všichni obyvatelé tak mohou snadno využívat možností dané pozemkem, na kterém bungalov stojí.
 • Na bungalovu můžete mít jakýkoliv typ střechy (to může být výhodou hlavně v případě, když je místním regulativem typ střechy předepsaný a současně to umožňuje architektům větší volnost pří návrhu domu).
 • Nepotřebujete v domě prostor pro schodiště.

Nevýhody bungalovu

 • V případě že nemáte dostatečně velký pozemek, můžete mít i se středně velkým bungalovem problém s jeho umístěním.
 • Při srovnání investičních nároků na bungalov s domem na patro, počítejte, že při stejné užitné ploše domu, bude bungalov celkově nákladnější minimálně o větší plochu základové desky a střechy.

Nyní překročíme k tématu patrový dům.

patrový dům

Tento typ rodinného domu je velmi oblíbenou variantou. Dům s obytným podkrovím je brán stále jako jednopodlažní, i když můžete prakticky využívat patra dvě. Tento způsob zvyšování užitné plochy vznikl velmi logickým způsobem: zateplením sedlové střechy (konstrukce tam již je, a proto je přece škoda ji nevyužít).

Obytné podkroví (tedy prostor, který je z části vymezen konstrukcí krovu a dalšími konstrukcemi) má navíc oproti plnohodnotnému patru v přízemí minimální požadavek na světlou výšku místností, a to pouze 2,3 m oproti standardní výšce předepsané pro rodinné domy 2,5 m. Podmínkou je pouze to, že světlou výšku 2,3 m musíte mít nad polovinou podlahové plochy, která je vymezena rovinou kolmou k rovině podlahy, protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm nad podlahou.

U obytného podkroví jsou výhodné stavby, které mají vyšší tzv. nadezdívku, která Vám umožní vyšší světlou výšku i zkoseným částí. Naopak sklon střechy se snažte mít co nejnižší (čím vyšší sklon, tím více konstrukcí >> vyšší investice).

Výhody domu s obytným podkrovím

 • Při stejné užitné ploše budete mít menší zastavěnou plochu, než kdybyste stavěli bungalov (nepočítejte ale s tím že bude poloviční, protože budeme mít v domě schodiště a v podkroví nemáte kvůli zkosené konstrukci stejnou užitnou plochu jako v přízemí).
 • Oproti bungalovu se stejnou užitnou plochou ušetříte investiční náklady.
 • Z hlediska regulativů je dům s obytným podkrovím brán stále jako přízemní dům.

Nevýhody podkroví

 • Podkroví s sebou stále nese snížení výšky stropu v šikmých částech, a proto se tyto části nedají plnohodnotně využívat, jako by byla všude plná světlá výška a stěny na sebe kolmé.
 • Schodiště zabírá v domě místo a navíc se může stát, že někdo z obyvatelů bude mít s pohybem po schodišti problém.
 • U podkroví, která nejsou dostatečně zaizolována, se v letních měsících vyskytují problémy s přehříváním.

Vícepatrový rodinný dům

Z hlediska definice rodinného domu můžete mít maximálně dvě podlaží (se světlou výškou min. 2,5 m) a obytné podkroví. Pokud tedy chcete eliminovat nevýhody snížených konstrukcí v podkroví a půjdete s vaším domem do patra, budete mít dvě plnohodnotná patra s minimální světlou výškou 2,5 m a až nad druhým patrem budete mít střešní konstrukci.

DECO haus s.r.o. Dřevostavby a ekonomické zděné domy na klíč.
Kontaktujte nás pro nezávaznou poptávku, konzultaci či pro sjednání schůzky.
Odeslat